Regulamin Nagród V REGATTA Bieg Wierchami

Poniżej przedstawiamy Regulamin Nagród V Regatta Bieg Wierchami

  1. Nagrody w formie vouchera w biegu na 11 km Corno Owca otrzymuje 3 najszybszych kobiet oraz 3 najszybszych mężczyzn.
  2. Nagrody w formie pieniężnej w biegu na 30 km Waligóra otrzymuje 3 najszybszych kobiet oraz 3 najszybszych mężczyzn. Dodatkowo zawodnicy na miejscach 4-6 w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn otrzymują nagrody rzeczowe.
  3. Nagrody w formie pieniężnej w biegu na +55 km Visegrad Ultra otrzymuje 3 najszybszych kobiet oraz 3 najszybszych mężczyzn. Dodatkowo zawodnicy na miejscach 4-10 w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn otrzymują nagrody rzeczowe.
  4. Organizator przewiduje dodatkową nagrodę w postaci Chusty Góralskiej – dla najszybszej kobiety, pasa góralskiego – dla najszybszego mężczyzny na dystansie Visegrad Ultra +55 km.
  5. Do ustalania wyników będzie brany pod uwagę czas brutto.
  6. Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody w kategorii Open, nie będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.
  7. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN, będą brani pod uwagę przy nagradzaniu premii górskiej dla najszybszej kobiety i najszybszego mężczyzny dystansu ultra +55 km Visegrad Ultra.
  8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w wysokościach nagród.

 

MARSZ NORDIC WALKING 

  1. Wszyscy zawodnicy Rajdu Nordic Walking otrzymają pamiątkowy medal.

 

BIEGI ROGASIA

  1. Nagrody rzeczowe w Biegach dziecięcych na poszczególnych dystansach otrzymuje pierwszych trzech chłopców i pierwsze trzy dziewczęta na mecie danego biegu.

 

 

Regulamin Nagród 2018 Bieg Wierchami.pdf