Obowiązkowe ubezpieczenie NNW

Ultrasko, Ultrasie!

Czy pamiętacie, że regulamin nakłada na Was obowiązek ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków w dniu zawodów na terenie Słowacji? Lepiej o tym pamiętać bo słowacki odpowiednik naszego GOPR-u wystawia rachunku za akcję ratunkową.