Komunikat w sprawie przepisywania pakietów startowych

Wszystkie osoby, które chcą przepisać Swój pakiet startowy, mają taką możliwość do dnia 02.06.2019. Aby tego dokonać prawidłowo należy:

  • napisać maila na adres biuro@biegwierchami.pl
  • w treści napisać Swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia
  • osoba na którą chcemy przepisać pakiet musi się zapisać na listę startową
  • podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby na którą chcemy przepisać pakiet startowy.

Dodatkowo informujemy, że będzie również możliwość przepisania pakietu startowego w BIURZE ZAWODÓW.