W3.CSS

Tabela opłat startowych IV Regatta Bieg Wierchami

Trasa do 31.01.2017r.
(włącznie)
do 31.03.2017r.
(włącznie)
do 10.06.2017r.
(włącznie)
po 10.06.2017r.
CornoOwca 11 km 40 PLN 45 PLN 55 PLN 70 PLN
Waligóra 30 km 70 PLN 80 PLN 90 PLN 120 PLN
Visegrad Ultra 55+ km 90 PLN 110 PLN 130 PLN 150 PLN

Termin zgłoszeń i opłat internetowych do 10 czerwca 2017r.

UWAGA! Zawodnik po rejestracji zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej w terminie 14 dni od rejestracji. Brak opłaty w terminie 14 dni powoduje automatyczne usuniecie zgłoszenia co wymaga ponownej rejestracji zawodnika chcącego startować.

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro
Rytro 265
33-343 Rytro

Konto: Raiffeisen Polbank 90 1750 0012 0000 0000 2257 2032
Tytuł przelewu: Opłata startowa Bieg Wierchami + Nazwa Trasy + Imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: RCBWPLPW
IBAN: PL 65 1750 0012 0000 0000 2257 2288

UWAGA! Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nie uczestniczenia w biegu, natomiast może być przeniesiona na inną osobę.

Kontakt

Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro
Adres: Rytro 265, 33-343 Rytro
Telefon: +48 509 469 948
E-mail: biuro@biegwierchami.pl

Zarząd

Prezes: Jan Tomasiak tel. +48 509 469 948
Wiceprezes: Jacek Poręba tel. +48 660 267 552
Skarbnik: Łukasz Mikulski tel. +48 512 549 835
Członek Zarządu: Mariusz Szkaradek tel. +48 790 285 795